Japansewijnbes
logo

Lia Kool

GZ-Haptotherapeut

Home

Vergoeding

Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Informeer hierover bij uw verzekering. Verwijzing door een arts of specialist is niet nodig. Je kunt elk kalenderjaar overstappen of het aanvullende deel van je zorgverzekering aanpassen. Op de website van de VVH vind je een overzicht van alle vergoedingen.

Tevens is er de mogelijkheid dat werkgevers kunnen bijdragen in de kosten van haptotherapie. Meestal gaat het om bugetten om een persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, verzuimpreventie, stress-management of een re-integratietraject.
Voor zelfstandig ondernemers geldt dat haptotherapie, net als coaching, als bedrijfskosten kan worden opgevoerd.

Tarieven

 • Haptotherapie: €88 per consult van 60 minuten
 • Relatietherapie: €125 per consult van 90 minuten
 • EMDR: €105 per consult van 75 minuten

Voor mensen met een minimum inkomen is er een eventuele redutie mogelijk.
Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd.
Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.
Voor verdere informatie over de behandeling of het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen.

Aangesloten bij VVH: registratie nummer 5A
AGB-zorgverlenerscode Haptotherapeut: 90025739
AGB-praktijkcode Haptotherapie: 9004586
KvK nummer:  32152591

Als GZ-Haptotherapeut sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de : VVH, Vereniging van Haptotherapeuten VVH registratienummer: 5A. De beroepscode kunt u hier vinden. Daarmee voldoe ik aan de voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraars.

Privacy verklaring

Algemeen

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Haptotherapie Lia Kool. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Haptotherapie Lia Kool (verder te noemen LK) in het kader van Haptotherapie binnen de praktijk. LK hecht veel waarde aan jouw gegevens en gaat daarom zorgvuldig met je gegevens. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door LK, neem dan gerust contact op!

Welke gegevens worden verzameld

Waarom zijn deze gegevens nodig

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van jou een dossier aan te leggen.
Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.

Met wie worden je gegevens gedeeld

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door LK. De praktijk verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder je toestemming, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet, een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (behandel)overeenkomst tussen jou en de praktijk. Je kunt hierbij denken aan Ik respecteer de privacy van alle cliënten van de praktijk en van de gebruikers van de website van de praktijk. De praktijk draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De praktijk verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn van je gegevens

Je gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang LK bij de wet verplicht is gegevens te bewaren, zoals die van 15 jaar voor dossiers (op grond van de WGBO) en 7 jaar van fiscaal noodzakelijke gegevens.

Beveiliging

LK neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Dit zijn organisatorische maatregelen (alleen Lia Kool of haar plaatsvervanger heeft toegang tot deze gegevens. Gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.)
Indien cliënten of geïnteresseerden informatie versturen direct naar lia.kool@planet.nl, is de cliënt of klant zelf verantwoordelijk voor de versleutelde beveiliging van de informatie via de eigen server.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lia.kool@planet.nl.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage en rectificatie Je hebt ten allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in administratie of dossier in te zien, te veranderen, of te laten verwijderen. In dat geval kun je schriftelijk contact met de praktijk opnemen en een schriftelijk verzoek tot inzage, verandering of verwijdering indienen.
 2. 2. Recht op wissen van gegevens De praktijk zal in geval van een verzoek tot verwijdering van jouw gegevens vervolgens binnen een termijn van 3 maanden uit haar systemen verwijderen, behalve in het geval dat er een wettelijke verplichting geldt om bepaalde gegevens nog te bewaren.
 3. 3. Recht op overdracht van gegevens Tevens heb je recht op het overdragen van of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Het verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen.

Website

 1. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van LK. Je dient je ervan bewust te zijn dat LK niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze site bereikbaar zijn. LK raadt je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op de website van de praktijk bent als de URL is gewijzigd.
 2. E-mail en adresgegevens die aan LK worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor het beantwoorden van de door jou gestelde vraag, tenzij je schriftelijk of per mail ook actief toestemming hebt gegeven voor het toezenden van nieuwsberichten/aankondigingen van de praktijk.
 3. Gebruik van Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op de harde schijf van de computer. Deze bestandjes zorgen ervoor dat de website onze bezoekers herkent bij terugkomst en instellingen onthoudt zoals bijvoorbeeld een linkje dat verkleurd is omdat je het al eens eerder hebt aangeklikt. Dit zijn functionele cookies.
  De website gebruikt ook tracking cookies.  De website maakt gebruik van Google Analytics, wat de praktijk inzicht geeft over hoe bezoekers haar website gebruikt. Bij een bezoek aan de website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, browsertype en-taal, datum en tijd. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres of IP-adres, uit deze cookies worden herleid.
 4. Als je niet wilt dat de website cookies op je computer plaatst dan kun je dat instellen in je browser. Op internet is te vinden hoe je cookies kunt verwijderen. De gegevensverwerking op de website wordt technisch gefaciliteerd door de webhoster de Heeg.
 5. Disclaimer ten aanzien van de privacyverklaring op de website: LK is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Klachtenregeling

Bij een klacht hoopt LK dat je je onvrede of klachten eerst met haar wilt bespreken. Er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH (zie voor meer informatie en folders in de praktijk of de website van de VVH). De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

links

www.haptonomiestartpagina.nl

www.haptotherapeuten-vvh.nl

www.gezondheidscentrumhilversum.nl

www.workwell.nl

www.oefentherapiehilversum.nl

www.kwinkelier.com